Taşeronda Kadro Yalanı

12.04.2016 | Militanlarımızdan
Özel sözleşmeli personel olarak sunulan yeni statü, taşeronun kamudaki yeni isminden başka bir şey değildir, çünkü özel sözleşmeli personel 3 yılda bir sözleşme yapacaktır. Yani, kalıcı bir iş güvencesi yoktur. Belirtilen maddelerden “12 ay boyunca görev yapıyor olması”, taşeron işçilerin kadroya alınmasını daha baştan engelleyen bir durumdur, çünkü kamuda taşeron firmalar işçilere 10-11 aylık sözleşme imzalatır. Kıdem tazminatı vb. yasal hakları işçilerin kazanmasını engellemek için 12 aylık süreyi dondurmasına izin vermez. Bir diğer madde olan “devlet memuru olmanın getirdiği güvenlik araştırmalarında sorun yaşanmaması” maddesinin açıklaması şudur: Hükümete muhalif biriysen, eğer oyunu AKP’ye vermediysen sana iş de kadro da yok! Taşerona kadro yalanı, asgari ücrete zam aldatmacasından farksızdır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, meclis grup toplantısında “Dışarıda tek bir taşeron işçi kalmayacak”dedi. Ana akım medya müjdeli haber olarak bunu servis etti. 1 Kasım seçimleri öncesi AKP’nin verdiği sözlerden biri taşeronu kaldırmaktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, yaptığı açıklamada kamudaki taşeron işçiler için yeni bir statü getireceğini, bunun adının “Özel Sözleşmeli Personel” olacağını açıkladı. Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama taşerona kadronun koca bir yalan olduğunu, 4C’ye benzeyen yeni bir istihdam biçiminin uygulamaya konulduğunu göstermektedir. Taşeron işçilerin Maliye Bakanı’nın belirttiği pozisyonda istihdam edilebilmesi için gerekli şartlar vardır. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • 1 Kasım 2015′ten önce işe girmesi ve halen çalışıyor olması,
  • Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olması,
  • 65 yaşını doldurmamış olması,
  • Tam zamanlı işlerde istihdam edilmiş olması,
  • 12 ay boyunca görev yapıyor olması,
  • Devlet memurluğuna atanmak için gerekli şartları taşıması,
  • Ayrıca yapılacak olan, devlet memuru olmanın gerektirdiği, güvenlik araştırmalarında sorun yaşamaması,
  • Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışıyor olması,
  • Anahtar teslim götürü hizmetlerde çalışması,
  • Taşeron sözleşmesinde kaç personelin çalışması gerektirdiğinin belirtilmesi.

Bu şartlarda taşerona kadro gelmesi koca bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Özel sözleşmeli personel olarak sunulan yeni statü, taşeronun kamudaki yeni isminden başka bir şey değildir, çünkü özel sözleşmeli personel 3 yılda bir sözleşme yapacaktır. Yani, kalıcı bir iş güvencesi yoktur. Belirtilen maddelerden “12 ay boyunca görev yapıyor olması”, taşeron işçilerin kadroya alınmasını daha baştan engelleyen bir durumdur, çünkü kamuda taşeron firmalar işçilere 10-11 aylık sözleşme imzalatır. Kıdem tazminatı vb. yasal hakları işçilerin kazanmasını engellemek için 12 aylık süreyi doldurmasına izin vermez. Bir diğer madde olan “devlet memuru olmanın getirdiği güvenlik araştırmalarında sorun yaşanmaması” maddesinin açıklaması şudur: Hükümete muhalif biriysen, eğer oyunu AKP’ye vermediysen sana iş de kadro da yok! Taşerona kadro yalanı, asgari ücrete zam aldatmacasından farksızdır. Asgari ücrete önce zam geldi, sonra AGİ’ler ücrete dâhil edildi. Ardından sonu gelmeyen zamlarla birlikte asgari ücret eridi. İşçinin alım gücü diplere düştü.

Türkiye’de 80′lerden sonra iş hayatında taşeron sistemi hızlı şekilde yayıldı. İş hayatının vazgeçilmez istihdam biçimine dönüştü. Taşeronla birlikte, örgütlenme, sendikalaşma ciddi zarar gördü. Kazanılmış olan tüm sosyal haklara ciddi saldırı geldi. Özel İstihdam Büroları, kıdem tazminatının kaldırılması gibi, işçilere kölelik şartlarını dayatan düzenlemeler uygulamaya sokulup yasallaştırılırken, AKP’den taşeronu kaldırmasını beklemek, büyük bir hayal kırıklığından başka bir şey olamaz. Türkiye işçi sınıfının kanayan yarası olan taşeronu ne AKP ne de seçim meydanlarında bu sözleri veren diğer sermaye partileri kaldırır. Taşeron sistemini ancak, bu sistemin mağduru olan işçilerin örgütlü, bilinçli, militan mücadelesi kaldırır.

İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır!

Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!

Bursa’dan Militan Bir İşçi