Bursa’da Kızıl 8 Mart

16.03.2015 | Militanlarımızdan

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü uzun zamandır, tarihsel özünden ve sınıfsal karakterinden uzak, sadece kadınların katıldığı, sınıfsal özüne perde çekilen, kadın sorununun sistem sorunu olduğu gerçeğini görmezden gelen, 8 Mart’ı bir mücadele gününden çok eğlence gününe çeviren burjuva feminist dalganın gölgesinde geçmekteydi. Bursalı Militanlar olarak bu yıl 8 Mart’ın tarihsel ve sınıfsal içeriğine uygun bir eylem sergilemeyi hedef olarak önümüze koyduk. Bu hedef doğrultusunda 2005 yılında gece vardiyası sırasında çıkan yangında yanarak ölen 5 kadın tekstil işçisinin katledildiği Özay Tekstil önünde 8 Mart eylemi yapmayı gündemimize aldık. Fakat bu yıl 8 Mart’ın Pazar gününe denk gelmesi, fabrikanın kapalı olması nedeniyle, eylemimizi Fomara-Kent Meydanı arasında yapmaya karar verdik.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü uzun zamandır, tarihsel özünden ve sınıfsal karakterinden uzak, sadece kadınların katıldığı, sınıfsal özüne perde çekilen, kadın sorununun sistem sorunu olduğu gerçeğini görmezden gelen, 8 Mart’ı bir mücadele gününden çok eğlence gününe çeviren burjuva feminist dalganın gölgesinde geçmekteydi.

Bursalı Militanlar olarak bu yıl 8 Mart’ın tarihsel ve sınıfsal içeriğine uygun bir eylem sergilemeyi hedef olarak önümüze koyduk. Bu hedef doğrultusunda 2005 yılında gece vardiyası sırasında çıkan yangında yanarak ölen 5 kadın tekstil işçisinin katledildiği Özay Tekstil önünde 8 Mart eylemi yapmayı gündemimize aldık. Fakat bu yıl 8 Mart’ın Pazar gününe denk gelmesi, fabrikanın kapalı olması nedeniyle, eylemimizi Fomara-Kent Meydanı arasında yapmaya karar verdik.

8 Mart günü saat 3′te Fomara’da toplanıp kortejimizi oluşturduk. “Kadın cinayetleri sınıfsaldır. Kahrolsun ataerkil kapitalist sisteminiz” yazan pankartımızı açtık. Özay Tekstil’de yanarak katledilen kadın işçilerinin fotoğrafların bulunduğu dövizlerimizi açarak yürüyüşümüze başladık. Yürüyüş boyunca 8 Mart’ın tarihsel, sınıfsal kökenini hatırlatan; sistemin emekçi kadınlara getirdiği yıkımlardan, AKP iktidarının kadın cinayetlerindeki ve tecavüzlerindeki iyi hâl indiriminden bahseden; LGBT bireylerinin sorunlarını dile getiren ajitasyon konuşmalarımızı gerçekleştirdik.

Yürüyüş boyunca “Jin jiyan azadî”, “Kadın erkek el ele Militan mücadeleye”, “8 Mart kızıldır kızıl kalacak”, “Susma haykır LGBT vardır”, “Ya sürekli yıkım ya sürekli devrim”, “Dizini değil zincirlerini kır”, “Kadınlar sınıf mücadelesiyle özgürleşecek” sloganlarını attık.

Kent Meydanı’nda basın açıklamamızı okuduk. Basın açıklamamızda 8 Mart’ın tarihsel-sınıfsal özünden, kadının bu sistemdeki çifte sömürülüşünden söz ederek; AKP iktidarının kadının tüm hayatına müdahale eden, onu kuluçka makinesi olarak gören politikalarını teşhir ettik. LGBT bireylerinin sorunlarına ve homofobik cinsiyetçi eğitim sisteminin yanlışlarına değindik. Kadın sorununun bir sistem sorunu olduğunu, bu sisteme karşı kadın-erkek militan mücadelemizin zafere dek devam edeceğini haykırdık.

Basın açıklamamızın sonunda taleplerimizi dile getirdik. Eylemimiz sloganlarımızla son buldu. Bizim için bu eylemin önemi Bursa’da gerçekleştirdiğimiz ilk 8 Mart eylemi olması ve 8 Mart’ın kızıl rengini koruyan bir içerikte ve pratikte geçmesiydi.

Yaşasın Militan mücadelemiz!

Yeşil Bursa Kızıl Bursa olacak!

Bursa’dan Militan Bir İşçi

*  *  *

8 Mart Hediye Alma Değil Mücadele Günüdür!

8 Mart yaklaştıkça mağazalarda, AVM’lerde indirimli kampanya günleri yapılır oldu. 8 Mart’ın tarihsel özünü boşaltma girişimleriydi bunlar. Oysa 8 Mart, insanca çalışacak koşullar için mücadele ederken yakılarak öldürülen kadın işçilerin bize bıraktığı mücadele gününün adıdır. Ne bir bayramdır  ne de bir kutlama günüdür. Kapitalist sömürü altındaki kadın işçilerin kavga günüdür. Yılın bir günü değil, 365 günü sürer bu kavga.

Kadın sorunu kapitalizmden bağımsız değildir. Dünya üzerinde kapitalizm yıkılmadan mutlak özgürlük gelmez. Pozitif ayrımcılığa ihtiyaç kalmadığı, dünyadaki tüm kadınların yaşam ve yaşatma özgürlüğüne kavuştuğu bir dünyada 8 Mart’a ihtiyaç olmayacaktır. İşte o zaman 8 Mart bayram olarak kullanılacaktır. Sınıflı toplum yapısını aşmada verilen mücadelenin anılacağı bir gün olacaktır. O güne dek 8 Mart dünyadaki tüm kadın işçilerin kapitalizme karşı mücadelede bayrak açtıkları bir kavga günü olacaktır.

Yaşasın sosyalist dünya devrimi!

Yaşasın militan mücadelemiz!

Bursa’dan Militan Bir Kadın Öğrenci