Yurtdışı Merkez Komite Bürosu’na Telgraf

10.07.2014 | V. İ. Lenin
1917 Haziran Günleri Bolşevikler için toplumsal alandaki ilk büyük sınavdı. Meselenin sadece doğru politikalardan ibaret olmadığını, doğru sloganları bulmaktan da geçtiğini biliyorlardı ve Haziran gösterisinde bunun ilk meyvesini toplamışlardı. Bu açıdan, zorunlu olarak kısa olan telgraflar kimi zaman çok sağlam birer siyasi belge olabilmektedir. Lenin’in ilk kez 1937′de yayınlanan aşağıdaki telgrafını böyle bir tarihsel belge olması bakımından Sinan Karasu’nun 1917: Haziran Günleri yazısına ek olarak aşağıda yayınlıyoruz.

[1917 Haziran Günleri Bolşevikler için toplumsal alandaki ilk büyük sınavdı. Meselenin sadece doğru politikalardan ibaret olmadığını, doğru sloganları bulmaktan da geçtiğini biliyorlardı ve Haziran gösterisinde bunun ilk meyvesini toplamışlardı. Bu açıdan, zorunlu olarak kısa olan telgraflar kimi zaman çok sağlam birer siyasi belge olabilmektedir. Lenin’in ilk kez 1937'de yayınlanan aşağıdaki telgrafını böyle bir tarihsel belge olması bakımından Sinan Karasu’nun 1917: Haziran Günleri yazısına ek olarak aşağıda yayınlıyoruz. – Militan]

Yurtdışı Merkez Komite Bürosu’na Telgraf

16 (19) Haziran 1917

Pazar günü tüm devrim gösterideydi. Sloganlarımız: Kahrolsun karşıdevrim ve karşıdevrimi örgütleyen Dördüncü Duma, Devlet Şurası, emperyalistler. Bütün İktidar Sovyetlere. Yaşasın üretimde işçi denetimi. Bütün halkın silahlandırılması. Wilhelm’le ayrı barışa hayır, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle gizli antlaşmalara hayır. Sovyetler gerçekten adil barış şartlarını derhal yayınlasın. Taarruz politikalarına hayır. Ekmek, barış, özgürlük.

16 (29) Haziran 1917′de yazıldı

İlk kez 1937′de Lenin, 1917 Eserleri (3 cilt), cilt II’de yayınlandı.

Petrograd’dan Stockholm’e yollandı.

Collected Works, c. 43, s. 634.

Çeviri: Militan