Biz Kadınlar Hayatın Her Alanındayız!

17.03.2013 | Militanlarımızdan

Kadınlar erkeklerle birlikte mücadeleyi yükseltmelidir. Örgütlülük biz işçilerin yegâne gücüdür. Patronlar kadın-erkek bütün işçileri sömürürken kadın sorunu erkekler olmadan, onlarla birlikte erkek egemenliğine karşı mücadele etmeden tam anlamıyla çözülemeyecektir. Hiçbir reformist hareket kadınların üzerindeki baskıların kaldırılmasına yetmez. İşte bu düşüncelerle 10 Mart günü Militan kadınlar olarak Kadıköy’deki 8 Mart eylemine katıldık. Maalesef sadece “Militan kadınlar” diyorum, çünkü bilindiği gibi kadın sorununu tam manasıyla kavramaktan uzak olan grupların dayatması sonucu eylem artık harem-selamlık yapılıyor. Yine de biz sloganlarımız, dövizlerimiz ve duruşumuzla bu eylemde 8 Mart’ın kızıl niteliğini vurguladık.

Kadınlar dünyada çifte zulüm görüyorlar. Kapitalizm, kadının üretime geçmesiyle birlikte kadınları bir kez daha sömürüyor. Kadınlara ev işleri, çocuk bakımı, bu da yetmiyormuş gibi fabrikada,  tekstilde, şirkette, hastanede, her yerde bir kat daha iş yükleniyor. Çalışan ve aynı zamanda ev işçisi olan kadınlar olarak örgütlü mücadele etmek, haklarımızı aramak, özgürleşmek adına yaptığımız her hareket kısıtlanıyor. Baskıların had safhada olduğu günümüzde haklarımız bir bir alınırken bizden evlerimizde oturup ses çıkarmamamızı isteyen sisteme boyun eğmeyeceğiz.

Evlerimizde işbölümü yapmamız gerekirken eşit yaşamamız, özgür olmamız gerekirken tacize, tecavüze, öldürülmeye maruz kalıyoruz. Biz kadınlar evlerimizde yaşayan eşlerimizi, çocuklarımızı mücadeleye katmak, onlarla omuz omuza kavgada olmak zorundayız. Sistem bizim üzerimizden nemalanırken biz evlerimizde oturamayız. Kadınların öldürülmesine göz yuman devlete boyun eğmek insanlık suçudur. Kadınların özgürleşmesindeki yol mücadeleden geçer. Sahte güvenlik yasalarıyla kadınların ezilmesine göz yuman devletin düzenini bozup kendi iktidarımızı yaratmadığımız sürece ezilmeye mahkûmuz.

Kadınlar erkeklerle birlikte mücadeleyi yükseltmelidir. Örgütlülük biz işçilerin yegâne gücüdür. Patronlar kadın-erkek bütün işçileri sömürürken kadın sorunu erkekler olmadan, onlarla birlikte erkek egemenliğine karşı mücadele etmeden tam anlamıyla çözülemeyecektir. Hiçbir reformist hareket kadınların üzerindeki baskıların kaldırılmasına yetmez.

Biz kadınlar toplum içinde kenara itilmiş, töre adı altında katledilmiş insanlar olarak bu sisteme başkaldırıyoruz. Cinsel obje olarak görülmek değil, bir birey olarak saygı duyulmak istiyoruz. Erkekler tarafından meta olarak görülmekten mücadele etmediğimiz sürece kurtulamayacağız.

İşte bu düşüncelerle 10 Mart günü Militan kadınlar olarak Kadıköy’deki 8 Mart eylemine katıldık. Maalesef sadece “Militan kadınlar” diyorum, çünkü bilindiği gibi kadın sorununu tam manasıyla kavramaktan uzak olan grupların dayatması sonucu eylem artık harem-selamlık yapılıyor. Yine de biz sloganlarımız, dövizlerimiz ve duruşumuzla bu eylemde 8 Mart’ın kızıl niteliğini vurguladık.

15 Mart 2013