12 Eylül Faşizmi Üzerine

12.09.2013 | Sinan KARASU

Devrimci hareketi bastıran her askeri darbeye faşizm denmez. 1934’te İspanya’da Asturias Komünü’nü bastıran güç yine Franco’dur, ama 1934’te faşizm kurulmamış, aksine birkaç yıla kalmadan büyük bir kitle hareketi ortaya çıkmıştır. Neden? Aynı soruyu Türkiye için de sorabiliriz: 12 Mart’ta ordu neden bir faşist diktatörlük kurmamıştır da, yine birkaç yıl sonra büyük bir kitle hareketinin doğmasına olanak tanımıştır? 12 Eylül’ü sıradan bir askeri diktatörlükten ayıran özellik, faşizmin iktidara yürüme sürecinde bir sivil faşist hareketin ve ana çekirdeği küçük burjuvaziden oluşan geniş bir hoşnutsuzlar katmanının varlığıdır.

(1.Bölüm)

Kitleler ilelebet aktif mücadele içinde olamazlar. Yükselen hareketin belli bir noktada niteliksel sıçrama yaşaması ve son vuruşu yapması gerekir. Aksi takdirde, son vuruş hakkı karşıdevrimcilere geçer. Faşizm, işçi devriminin düşüğüdür. Devrime ilerleyemeyen işçi hareketi, diğer şartlar uygunsa, faşizmin soğuk yüzüyle karşılaşır. Bu şartlardan biri, toplumda belli bir güce sahip olan sivil faşist hareketken, diğeri de sözde devrimci önderliklerin ihanetidir.

  • Giriş
  • Faşizmin Ayak Sesleri
  • Faşizme Giden Yol: Stalinist İhanetler

(2. Bölüm)

Devrimci hareketi bastıran her askeri darbeye faşizm denmez. 1934’te İspanya’da Asturias Komünü’nü bastıran güç yine Franco’dur, ama 1934’te faşizm kurulmamış, aksine birkaç yıla kalmadan büyük bir kitle hareketi ortaya çıkmıştır. Neden? Aynı soruyu Türkiye için de sorabiliriz: 12 Mart’ta ordu neden bir faşist diktatörlük kurmamıştır da, yine birkaç yıl sonra büyük bir kitle hareketinin doğmasına olanak tanımıştır? 12 Eylül’ü sıradan bir askeri diktatörlükten ayıran özellik, faşizmin iktidara yürüme sürecinde bir sivil faşist hareketin ve ana çekirdeği küçük burjuvaziden oluşan geniş bir hoşnutsuzlar katmanının varlığıdır.

  • Türk Faşizminin Özellikleri
  • 12 Eylül Faşizminin Sonuçları: “Şimdi Gülme Sırası Bizde!”
  • Yenilgilerden Ders Alarak İlerleyelim: “Son Gülen İyi Güler!”