İşçi Hareketinin Güncel ve Teorik Meseleleri ve Mevcut Durum

22.11.2010 | Harun YILMAZ

Türkiye işçi sınıfı uzun bir aradan sonra kaslarını esnetmeye başladı. Ülkenin birçok yerinden peş peşe grev, direniş ve işgal haberleri geliyor. Bu kavgada işçi sınıfını ne AKP ne devlet bürokrasisi ne de çeşitli ajanlarıyla burjuvazi durdurabilir. Önümüzdeki süreçte işçi sınıfının önündeki en büyük sorun kendi hazırlıksızlığı ve bir devrimci önderliğin yokluğu olacaktır. Bu sorun çözüldüğü oranda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artık çanlar Türk burjuvaları için çalıyor!

(1.Bölüm)

Türkiye işçi sınıfı uzun bir aradan sonra kaslarını esnetmeye başladı. Ülkenin birçok yerinden peş peşe grev, direniş ve işgal haberleri geliyor. Bu kavgada işçi sınıfını ne AKP ne devlet bürokrasisi ne de çeşitli ajanlarıyla burjuvazi durdurabilir. Önümüzdeki süreçte işçi sınıfının önündeki en büyük sorun kendi hazırlıksızlığı ve bir devrimci önderliğin yokluğu olacaktır. Bu sorun çözüldüğü oranda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artık çanlar Türk burjuvaları için çalıyor!

  • Giriş
  • Güncel Hareketliliğin Arkaplanı
  • Türkiye İşçi Sınıfına Selam: Güneş Doğuyor!
  • İşçi Hareketinin Güncel ve Teorik Meseleleri

(2.Bölüm)

AKP’nin gerçekleştirip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphelerin arttığı misyon sınırlı nitelikte demokratik adımlar atmak ve buna sığınarak sosyal haklara saldırmaktı. AKP, emperyalizm çağındaki tipik bir burjuva partisi gibi attığı demokratik adımların arkasında kararlılıkla duramadı ve ekonomik yükseliş de durunca iyiden iyiye işlevsizleşti, kendisini destekleyen burjuva çevrelerin gözünde kredisi azaldı. AKP’nin gidişi ya da güç kaybetmesi işçi sınıfı için bir kazanım olsa da sorunları çözmek için yeterli değildir. Bu süreçte hiçbir siyasal gelişme işçilerin kendi mücadeleleri kadar öneme sahip olmayacaktır.

  • AKP: Geçmiş ve Gelecek
  • Sonsöz