Venezuela’da Pasif Karşıdevrim

18.02.2011 | Harun YILMAZ
Venezuela’da bugün burjuvazi iktidardadır, ama bunu doya doya yaşayamamaktadır, üstelik burjuvazinin bazı kesimleri, yani Chávez öncesi düzenden esas nemalanan kesimler (“oligarşi”) “hak”larının tırpanlanmış olmasına içerlemiştir ve siyasi iktidar olduğunun bilincinde değildir. İşçi sınıfı ise siyasal iktidarın uzağındadır, ama Chávez dolayımıyla siyasi iktidarı elinde tuttuğunu zannetmekte, yanılsamalarından kurtulamamaktadır. Bu durum tipik bir Bonapartist yönetime işaret etmektedir. Burjuvazi Chávez’e güvenmiyor, katlanıyor, şu an başka bir seçenek olmadığı için, yani burjuvazi devrimi zor yoluyla bastırıp açıktan bir karşıdevrimci diktatörlük kuracak güce sahip olmadığı için, Bonapartizm yoluyla devrimci hareketin düzene eklemlenmesine rıza gösteriyor.

(1. Bölüm)

Venezuela’da bugün burjuvazi iktidardadır, ama bunu doya doya yaşayamamaktadır, üstelik burjuvazinin bazı kesimleri, yani Chávez öncesi düzenden esas nemalanan kesimler (“oligarşi”) “hak”larının tırpanlanmış olmasına içerlemiştir ve siyasi iktidar olduğunun bilincinde değildir. İşçi sınıfı ise siyasal iktidarın uzağındadır, ama Chávez dolayımıyla siyasi iktidarı elinde tuttuğunu zannetmekte, yanılsamalarından kurtulamamaktadır. Bu durum tipik bir Bonapartist yönetime işaret etmektedir. Burjuvazi Chávez’e güvenmiyor, katlanıyor, şu an başka bir seçenek olmadığı için, yani burjuvazi devrimi zor yoluyla bastırıp açıktan bir karşıdevrimci diktatörlük kuracak güce sahip olmadığı için, Bonapartizm yoluyla devrimci hareketin düzene eklemlenmesine rıza gösteriyor.

  • Pasif Karşıdevrim: Teorik Arkaplan
  • Pasif Karşıdevrimin Ekonomik Boyutu
  • Pasif Karşıdevrim ve Bonapartizm

(2. Bölüm)

Venezuela’da her şey bitmiş değildir. 2002’de başlayan devrimin bir devrimci iktidarla taçlanmadığı ve maalesef sönümlendiği görülmektedir. Fakat Venezuela’da kavganın yeniden kitlesel düzeyde başlamaması için hiçbir neden yoktur. Ancak faşist bir diktatörlük mücadeleyi onlarca yıl geriye savurabilir. Oysa Venezuela’da böyle bir yenilgi yaşanmamıştır. Aksine uzunca bir süredir devrim ateşinde pişmiş, sosyalist fikirlerle tanışmış bir işçi sınıfı ve emekçi kesim vardır. Mücadele deneyimi unutulmaz! Venezuela’nın militan proletaryası değişen koşullarda yeniden bir devrimci atılımı başlatabilir.

  • Pasif Karşıdevrim ve Kitle Örgütleri
  • Faşizm
  • Ne Yapmalı?